การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้

      ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้

         เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จนเกิดนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคขึ้นมากมาย ผู้ป่วยสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในกับตนเองได้ มีชีวิตยืนยาวขึ้นด้วยการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้ผลข้างเคียง

         มะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ผิดปกติของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง ขนาด การเจริญเติบโตที่รวดเร็วอย่างผิดปกติจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ส่งผลงในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และนำสู่การเสียชีวิตในที่สุด โรคมะเร็งมีหลายชนิด ซึ่งในอดีตหากทำการรักษาทางการแพทย์ โรคมะเร็งจะมีทั้งที่สามารถรักษาได้ และไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งการรักษามะเร็งมีด้วยกันหลายวิธีการ วิธีการหลัก ๆ ที่นิยมใช้ในการรักษามากที่สุดในปัจจุบัน สามารถจำแนกได้ดังนี้

       1. การฉายรังสี

         เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยการใช้คลื่นกัมมันตรังสียับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ และฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่เนื่องจากมีความจะเพาะค่อนข้างต่ำ จึงทำให้อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อใกล้เคียงได้รับผลกระทบไปด้วย อีกทั้งเซลล์มะเร็งยังสามารถเกิดขึ้นได้ในตำแหน่งอีกด้วย

       2. การทำเคมีบำบัด

         หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คีโม” การรักษาด้วยการทำเคมีบำบัด ตัวยาจะเข้าสู่กระแสเลือดออกฤทธิ์ไปทั่วร่างกายเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่เนื่องจากมีความจำเพาะต่ำ จึงอาจทำลายเซลล์เจริญพันธุ์อื่น ๆ อย่างเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วย

       3. การผ่าตัด

         เป็นวิธีการรักษาแบบดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันยังนิยมใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอยู่ เหมาะสำหรับการรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้นที่มีขนาด และรูปร่างเล็ก ไม่มีการกระจายตัวไปยังอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายมากนัก หากรู้ตัวเร็วการรักษาด้วยวิธีการนี้ สามารถรักษาให้หายขาดจากโรคมะเร็งได้

       4. การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

         การรักษามะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด วิธีกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน ซึ่งเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน 2 เม็ดที่เรากระตุ้นคือ เม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 (T helper) จากงานวิจัยของ คณะนักวิจัย Operation BIM ได้พบว่า เม็ดเลือดขาว 2 ชนิดนี้ จะไปกระตุ้นสารที่จัดการกับเซลล์มะเร็ง ในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่ง คือเม็ดเลือดขาว เซลล์ T พิฆาต ทางฝรั่งเขาเรียก Killer T cell ตั้งชื่อเพื่อให้คนไทยรู้จักคือ เซลล์ T พิฆาต หน้าที่ของมันก็คือกำจัดเซลล์ผิดปกติ เซลล์ผิดปกติหมายถึงเซลล์มะเร็ง เซลล์ที่ติดเชื้อทั้งหลาย เหล่านี้พื้นผิวของมันจะมีสัญญาน มีตำหนิ แล้วส่งสัญญานออกไปให้เซลล์ทีพิฆาตรับได้ว่าตรงนี้มีเซลล์ผิดปกติอยู่ หน้าที่ของ เซลล์ T พิฆาตคือต้องวิ่งเข้าไปตามหาเซลล์ตรงนั้น พอเข้าไปก็จับติดเลย ไปครอบไว้แล้วก็เจาะรูด้วย Perforin พ่นสาร Granzymes สาร Granzymes ก็คือสารที่ย่อยโปรตีน เพราะเซลล์มะเร็งคือโปรตีนก็จะถูกย่อยสลายไปเลย อีกทั้งยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น และมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีกด้วย

       นวัตกรรม Operation BIM ทำให้ชีวิตยืนยาวได้อย่างไร?

         อย่างที่ทราบโดยทั่วกัน เซลล์เม็ดเลือดขาวนั้น เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย หรือที่เรียกกันว่า Th cells มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีมากขึ้น คอยป้องกัน และจัดการกับเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย และที่พิเศษไปกว่านั้น เซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนหนึ่งของ Th cells เป็น cytotoxic Th cells ที่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็ง และเซลล์ติดเชื้อได้ทุกชนิด
         จากการวิจัย และศึกษาในระดับของเซลล์ นักวิจัยได้พบว่า cytotoxic Th cells ในบุคคลทั่วไป มีเพียง 2.8% ของ Th cells เท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่มีอายุ 110 ปีขึ้นไป มี cytotoxic Th cells มากถึง 25% ปริมาณของ cytotoxic Th cells ทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุสามารถกำจัดเซลล์ติดเชื้อได้ และมีอายุยืนยาวมากขึ้น

         ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และคณะนักวิจัย Operation BIM พวกเขาใช้เวลากว่า 42 ปีในการคิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ด้วยการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว “เซลล์ T พิฆาต” เพื่อไปจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อในร่างกาย อย่างมีประสิทธิภาพสูง ประหยัด ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง ได้คิดค้น และพัฒนาสารสกัดจากพืชกินได้ เช่น มังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง ใบบัวบก นำมาผสมเสริมฤทธิ์กัน และทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1 เพิ่มขึ้น 2 เท่า และ Th17 เพิ่มขึ้น 5 เท่า จึงทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหลายเท่า เมื่อเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 เพิ่มขึ้น จึงทำให้เม็ดเลือดขาว cytotoxic Th cells มีมากขึ้นเช่นกัน หรือ cytotoxic Th1 และ cytotoxic Th17 นั่นเอง สามารถป้องกัน และกำจัดเซลล์มะเร็ง รวมถึงเซลล์ติดเชื้อได้โดยตรง โดยไม่ต้องกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ในการทำหน้าที่ตรงนี้ ทำให้ผู้ที่ใช้นวัตกรรมนี้มีสุขภาพที่แข็งแรง และอายุยืนยาวขึ้น

       ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการรักษา

         การรักษามะเร็งให้หายดี และใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วิธีการรักษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญมากเช่นกัน จากคำแนะนำของกองทุนโรคมะเร็ง American Institute for cancer Research (AIRC) และ World Cancer Research Fund (WCRF) หลังจากการรักษาตัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยควรปรับพฤติกรรมในการทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เช่น

         1.การเลือกรับประทานปลา 6 มื้อ/สัปดาห์ ลดความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และมะเร็งศรีษะได้

         2.ทานผัก และผลไม้ แบบหลากหลาย อย่างน้อย 400 กรัม/วัน หรือ ครึ่งหนึ่งของอาหารที่ทานในแต่ละวัน สามารถลดการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ และมะเร็งช่องปากได้

         3.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งซ้ำ พบได้มากที่สุด ได้แก่ มะเร็งช่องปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดอาหาร ตับ และมะเร็งเต้านม

         การดูแลสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งซ้ำอีกได้ และที่สำคัญลดโอกาสในการเสียชีวิต การดูแลตนเองควบคู่ไปกับการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะทั้งสองวิธีนี้จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวไปอีกนาน และมีอายุยืนยาวมากขึ้น

ภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ที่เป็นงานวิจัยของคณะวิจัย Operation BIM ที่ใช้เวลาวิจัยกว่า 10 ปี โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ช่วยผู้ที่เป็นมะเร็งได้มากมายในมะเร็งทุกระยะ

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด วิธีการรักษาโรคมะเร็งทางเลือกใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง เพื่อมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ รวมถึงเซลล์มะเร็งด้วย

ระบบป้องกันเชื้อระบาด ด่านแรกของร่างกายคือเยื่อบุพื้นผิว ภายนอกร่างกายก็คือผิวหนัง ภายในร่างกายก็มีในดวงตา โพรงจมูก ช่องปาก ลำคอ ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร

จากความสำเร็จที่ช่วยผู้มีปัญหาสุขภาพมากมายให้ดีขึ้น ได้นำมาสู่การพัฒนา ภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ เพื่อ ‘ป้องกัน’ ซึ่งจะป้องกันได้กับเชื้อโรคประเภทต่าง ทั้ง ไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย โดยเฉพาะ ไวรัส
BIM Friends

เกี่ยวกับเรา

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า สุขและสวย โดย BIM100 เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สายด่วน : 1154

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011

โทรสาร : 02-6464-802

อีเมล์ : [email protected]

Line ID : @bim100callcenter

Copyright © 2020 BIM100. All Rights Reserved.