เทปรายการภูมิสมดุล ตอนพิเศษ วันมะเร็งโลก เทปที่ 1 นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ไทย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ทางช่อง ททบ.5 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เทปรายการภูมิสมดุล ตอนพิเศษ วันมะเร็งโลก เทปที่ 2 นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ไทย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ทางช่อง ททบ.5 วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559