รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพมะเร็ง ออกอากาศ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพเบาหวาน ออกอากาศ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน และปัญหาสุขภาพตา ออกอากาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพตา และปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน APCO's Thailand Cancer MoonShot 2017 ออกอากาศ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)