รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพมะเร็ง

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพมะเร็ง ออกอากาศ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพเบาหวาน

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพเบาหวาน ออกอากาศ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน และปัญหาสุขภาพตา

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน และปัญหาสุขภาพตา ออกอากาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพตา และปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพตา และปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)