รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพตาเสื่อม และปัญหาสุขภาพมะเร็ง

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพตาเสื่อม และปัญหามะเร็ง ออกอากาศ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพตาเสื่อม และปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพตาเสื่อม และปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพมะเร็ง และปัญหาสุขภาพข้อเข่า

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพมะเร็ง และปัญหาสุขภาพข้อเข่า ออกอากาศ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่า และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพตาเสื่อม และปัญหาสุขภาพเบาหวาน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)