รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพตาเสื่อม และปัญหาสุขภาพเบาหวาน ออกอากาศ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และปัญหามะเร็ง ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพมะเร็ง และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และปัญหาสุขภาพเบาหวาน ออกอากาศ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน และปัญหาสุขภาพมะเร็ง ออกอากาศ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)