รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพภูมิแพ้ และกรดไหลย้อน ออกอากาศ วันที่ 6 กันยายน 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน ออกอากาศ วันที่ 5 กันยายน 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 3 กันยายน 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพมะเร็ง และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 1 กันยายน 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และปัญหาสุขภาพมะเร็ง ออกอากาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน ปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และปัญหาสุขภาพตาเสื่อม ออกอากาศ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)