รายการ ภูมิสมดุล Special ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน แพ้ภูมิตัวเอง ออกอากาศ เดือน ธันวาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพแพ้ภูมิตัวเอง ออกอากาศ เดือน ธันวาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีปัญหาสุขภาพ ออกอากาศ เดือน ธันวาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน งานวิจัยภูมิสมดุลสำหรับผู้มีปัญหา HIV และโครงการ CSR ที่ช่วยเหลือเด็กๆ ที่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี ออกอากาศ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพเบาหวาน ออกอากาศ เดือน พฤศจิกายน ทางช่อง 5 (ททบ.5)