รายการภูมิสมดุล ตอน งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีปัญหาสุขภาพ ออกอากาศ เดือน ธันวาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการภูมิสมดุล ตอน งานวิจัยภูมิสมดุลสำหรับผู้มีปัญหา HIV

รายการ ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน งานวิจัยภูมิสมดุลสำหรับผู้มีปัญหา HIV และโครงการ CSR ที่ช่วยเหลือเด็กๆ ที่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี ออกอากาศ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทางช่อง 5 (ททบ.5)