ช่วงที่ 1 :
งาน Operation BIM กับทุกปัญหาสุขภาพครั้งที่ 38 ตอนที่ 3 (ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ และบวมน้ำ)

ช่วงที่ 2 : คุณจันทร์จิรา พลันเค็ทท์ ผู้ดูแลปัญหามะเร็งปากมดลูกลาไปที่ต่อมน้ำเหลือง และปอด ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM กับทุกปัญหาสุขภาพครั้งที่ 38 ตอนที่ 2 (ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน) และความประทับใจของผู้มีปัญหาไมเกรน ข้อเข่า และไซนัสอักเสบ หลังจากดูแลสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ช่วงที่ 2 : กว่าจะเป็น BIM ตอนที่ 25