ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 4 และครั้งที่ 58 ตอนที่ 3 (เบาหวาน และภูมิแพ้)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพภูมิแพ้อากาศ โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 1 (มะเร็งหลังโพรงจมูก และข้ออักเสบรูมาตอยด์)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 57 ตอนที่ 2 (ภูมิแพ้ ริดสีดวงทวาร นิ้วล็อค และข้อเข่าอักเสบ)

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของ Operation BIM กับปัญหาสุขภาพข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง