ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 2 (กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ ข้อเข่า ปีกมดลูกอักเสบ และหมอนรองกระดูกทับเส้น)

ช่วงที่ 2 : Operation BIM กับปัญหาข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : งาน Operation BIM ครั้งที่ 55 ตอนที่ 1 (ภูมิแพ้ ปลายประสาทอักเสบ กรดไหลย้อน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ)

ช่วงที่ 2 : Operation BIM กับปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดย รศ.ดร. อำไพ ปั้นทอง

  

 

ช่วงที่ 1 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาเบาหวาน ริดสีดวงทวาร กระเพาะ และภูมิแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ช่วงที่ 2 : พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของการดูแลปัญหาซีสต์ และเนื้องอกที่มดลูกด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล