ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไทรอยด์เป็นพิษ

 

คุณสตธัช  ษณาศานติวงศ์

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ หอบหืด และไฮเปอร์ไทรอยด์