ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไทรอยด์เป็นพิษ

 

คุณเตือนจิต  อาจพงษา

ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมไทรอยด์