บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง โรคกรดไหลย้อน

 

 บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้ออักเสบ เก๊าท์

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง โรคข้ออักเสบ

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง ปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง เก๊าท์

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก ปวดเข่า

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง ความดันสูง