บรรยายพิเศษ รศ.ดร.พญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอบปัญหาสุขภาพ เรื่องซีสต์ที่มดลูกและรังไข่