คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 6

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 5

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 4

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 3

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 2

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอนที่ 1

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพผื่นแพ้ที่ผิวหนัง

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง มะเร็งปากมดลูก

 

คำถาม-คำตอบ Operation BIM โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง มะเร็งปอด

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

Operation BIM กับปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ตอบปัญหาสุขภาพ เรื่องซีสต์ที่มดลูกและรังไข่

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง โรคสะเก็ดเงิน

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง โรคกระเพาะ

 

บรรยายพิเศษ รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

เรื่อง โรคมะเร็งตับ