รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 - 10.00 น. ทางช่อง NEWTV (ช่อง 18)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 - 10.00 น. ทางช่อง NEWTV (ช่อง 18)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 - 10.00 น. ทางช่อง NEWTV (ช่อง 18)