รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 6 และ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 4 ออกอากาศ เดือน มกราคม 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 3 ออกอากาศ เดือน มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 2 ออกอากาศ เดือน มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)