รายการสุขอย่างเสรี สัมภาษณ์ อ.สัมพันธ์ สาลีผลิน ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 4 ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 7 และ 21 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 6 และ 20 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี ตอนที่ 4 ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)