รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 5 ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 17 เดือน เมษายน 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 4 ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 11 เดือน  เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 10 เดือน  เมษายน 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 4 เดือน  เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการ สุขอย่างเสรี ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ 3 เดือน  เมษายน 2560 เวลา 15.50 - 16.15 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)

รายการสุขอย่างเสรี สัมภาษณ์ อ.วิภา เกตุสระ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 13.55 น. ทางช่อง 5 (ททบ.5)