ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไซนัสอักเสบ

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล