ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไซนัสอักเสบ

 

คุณศิริวรรณ วามวาณิชย์

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ ซีสในรังไข่ บ้านหมุน และหูดที่นิ้ว