ปัญหาสุขภาพไซนัสอักเสบ

 

คุณปุณณภา ไม้สูง

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และเวียนศีรษะ