ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไซนัสอักเสบ

 

คุณณัฐพงษ์ สุกใสกีรติกุล

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และผื่นแพ้ผิวหนัง