คุณวิไลลักษณ์ อึ้งพินิจ

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณศิริวรรณ วามวาณิชย์

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ ซีสในรังไข่ บ้านหมุน และหูดที่นิ้ว