ปัญหาสุขภาพรูมาตอยส์

 

คุณวณียา ซาฮิบ

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์  สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1