ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพรูมาตอยส์

 

คุณสากุน   ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่