คุณอุไร สุริยะยรรยง

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน 

 

คุณมาโนช นิโรจน์

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน 

 

คุณจันทร์เพ็ญ บุสภาพ

ผู้มีปัญหาสะเก็ดเงิน