บรรยายนวัตกรรม APCO โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และ รศ.ดร.พญ.อำไพ ปั้นทอง

 

นวัตกรรม APCO สูตรสีเขียว และน้ำมังคุด

 

 

 

ตลอด 5 ปี กับผลงานวิจัย Operation BIM ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีปัญหาสุขภาพได้อย่างไร?

ตอนที่ 1 : นวัตกรรม APCO สูตรสีเขียว และน้ำมังคุด "โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และ รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง"