ผลิตภัณฑ์

การจัดจำหน่ายสินค้าของ BIM100 แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ Bim Health Center (ศูนย์สุขภาพภูมิสมดุลของบริษัท) และ Direct Service (ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท)