I18

I18 (ไอ 18) น้ำเนื้อมังคุดผง (90 แคปซูล/ขวด)

I18 (ไอ 18) น้ำเนื้อมังคุดผง (90 แคปซูล/ขวด)
 
 

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูล (600 มก.) ประกอบด้วย

  • น้ำเนื้อมังคุดผง 500 mg. (83.33%)
  • กรดมาลิก (สารควบคุมความเป็นกรด)

 

ขนาดรับประทาน

  • รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล 1 ชั่วโมง ก่อนอาหารเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง

 

เลข อย. 51-1-20856-1-0042