Bim Health Center (ศูนย์สุขภาพภูมิสมดุล)

I18

I18

I18 (ไอ 18) น้ำเนื้อมังคุดผง (90 แคปซูล/ขวด)

น้ำมังคุด (BIM)

น้ำมังคุด (BIM)

น้ำมังคุดบิม (BIM) น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น (200 มล./ซอง)

Mylife

Mylife

Mylife ( มายไลฟ์ ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

BIM A

BIM A

BIM A ( บิม เอ ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

BIM O

BIM O

BIM O (บิม โอ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

BIM D

BIM D

BIM D ( บิม ดี ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

Ulcinok

Ulcinok

Ulcinok (อัลซิน็อค) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 60 แคปซูล/ขวด

Tumorid

Tumorid

Tumorid (ทูมอริด) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

Noriasis

Noriasis

Noriasis (นอไรอาซิส) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

Noriasis Cream

Noriasis Cream

Noriasis Cream (นอไรอาซิสครีม)

Garcinia Cream

Garcinia Cream

Garcinia Cream ( การ์ซีเนียครีม ) (80 กรัม/หลอด)

Garcinia Skin Cream

Garcinia Skin Cream

Garcinia Skin Cream ( การ์ซีเนีย สกินครีม ) (80 กรัม/หลอด)