เรียน ท่านผู้ถือหุ้นอุปการคุณทุกท่าน จากการที่ท่านได้อุปการคุณ APCO ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้บำรุงสุขภาพและความงาม ทำให้ APCO เป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง