ตลอดระยะสองปีที่ผ่านมา APCO ได้นำเสนอว่าผลิตภัณฑ์ของ APCO สามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1, Th9 และ Th17 จึงสามารถป้องกันอาการป่วยจากไวรัส ZIKA ได้

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา วารสารของสถาบันสุขภาพแห่งชาติอเมริกาเผยแพร่ข้อมูลว่าการป่วยจาก ไวรัส ZIKA หาย หลังจากที่ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวทั้งสามเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากอเมริกานี้ ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของ APCO นอกจากทำให้อาการป่วยจาก ZIKA หายเร็วขึ้นแล้วยังป้องกันไวรัส ZIKA ได้แน่นอน การป้องกันไวรัส จะรวมถึงไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ไวรัสที่ทำให้เกิดชิคุนกุนยา ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้หวัดนก ไวรัสไข้หวัด H1N1 ไวรัส MERS ไวรัส EBOLA และไวรัสอื่นๆ

ณ เวลานี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อ ZIKA และไวรัสอื่นๆ อีกหลายชนิด แต่ผลิตภัณฑ์ของ APCO กำลังทำหน้าที่นั้นแล้ว