บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) ได้รับคัดเลือก 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจฯอย่างยั่งยืน (ESG100) ประจำปี 2559