บรรยากาศงานเปิดตัวนวัตกรรม “APCOcapsule” & “APCOessence” มหัศจรรย์ภูมิสมดุลถนอมดวงตา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

บรรยากาศงานเปิดตัวนวัตกรรม “APCOcapsule” & “APCOessence” มหัศจรรย์ภูมิสมดุลถนอมดวงตา พืชไทย 5 ชนิด ถนอมดวงตา จากอาการจากวุ้นตาเสื่อม อาการตาแห้ง ต้อกระจก ต้อหิน สายตายาว ม่านตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อม

ปรึกษาเรื่องวิธีดูแลสุขภาพสายตา ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล ติดต่อ โทร 1154, 02-6464-800, เว็บไซต์ www.bim100.com , ไลน์ไอดี: Bim100Line