เชิญฟังบรรยายเรื่อง "กินแบบนี้แล้วเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งแล้วต้องกินแบบไหน" และ "สยบมะเร็งร้าย ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด" วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.