รายการ ใส่ใจไกลโรค ตอน ภูมิสมดุล แนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ทาง Nation TV ช่อง 22