พบกับรายการ เสรีชี้สุข ตอน พฤติกรรมสาธารณะของคนในยุคสังคมปัจจุบัน ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ที่ Facebook Live : www.facebook.com/seri.wongmonta  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เริ่ม 17.30-18.00 น.