สัมภาษณ์ ดร.อมริศา มณีรุ่ง ผู้เคยเป็นเนื้อร้ายที่เต้านม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561

ดร.อมริศา มณีรุ่ง ผู้เคยเป็นเนื้อร้ายที่เต้านมเมื่อปี 2559 ตัดสินใจรักษาด้วยการผ่าตัดเคมีและรังสีบำบัด ดร.อมริศา พยายามต่อสู้จนจบกระบวนการ แต่แล้วปัญหาเนื้อร้ายก็กลับมาใหม่และยังลามไปยังกระดูกอีกด้วย ต่อมา ดร.อมริศา กำลังจะเตรียมตัวไปใช้วิธีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ฆ่าเซลล์มะเร็งที่ประเทศญี่ปุ่น 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ระหว่างที่กำลังเตรียมตัวไปญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจใช้นวัตกรรม APCO ให้ทำหน้าที่เดียวกันแทน หลังการใช้เพียงระยะสั้นๆ ค่า CA15-3** จาก 53.1 ลดลงจนอยู่ในระดับปกติที่ 17.0 U/ml

อีก 1 เดือนต่อมา ดร.อมริศา ก็มาเล่าข่าวดีให้เราฟังอีกครั้งว่าค่า CA15-3 ลดลงไปอีกเหลือแค่ 8 U/ml เท่านั้น ทำให้คนในครอบครัวดีใจกันมากและคุณภาพชีวิตของเธอก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ผลที่ชัดเจนของ ดร.อมริศา เกิดขึ้นจากนวัตกรรม APCO สร้าง Killer T cell, NK cell และประสิทธิภาพขององค์ประกอบสำคัญของสูตรนวัตกรรมที่ใช้ในการกำจัดเนื้อร้าย***

ที่สำคัญคือการปฎิบัติตัวและโภชนาการของ ดร.อมริศา ในระหว่างการใช้นวัตกรรม APCO ด้วย

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

***ทั้งนี้ท่านสามารถชมรายละเอียดว่านวัตกรรม APCO ช่วยให้ ดร.อมริศา ดีขึ้นได้อย่างไรในเทปการสัมภาษณ์ ตั้งแต่นาทีที่ 58 เป็นต้นไป

https://www.youtube.com/watch?v=zOdd6O2X5oU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

**CA 15-3 (สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม) ค่าปกติจะอยู่ในช่วง 0-31.3 U/ml