ผู้ป่วย HIV  และเป็นมะเร็งสมองจนทำให้ตาซ้ายบอดไปแล้ว ต่อมาก็พบลามไปช่องท้อง และกระดูกไขสันหลัง หลังจากใช้งานวิจัย APCOcap ไป 6 เดือน ก็สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตปกติ ด้วยอานุภาพของ Killer T cell ที่เพิ่มขึ้น ด้วยงานวิจัย ของ APCO