สัมภาษณ์ผู้เป็นมะเร็งเต้านม บรรยายภาพโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

 

มะเร็งกำจัดได้เร็ว โดยเซลล์ T พิฆาต (Cytotoxic T cell)

บรรยายภาพโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

VTR โดย UNIVERSITY of CAMBRIDGE