เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 APCO ประกาศใช้แผน APCO 4.0 ผลักดันการเติบโตของบริษัท ด้วยนวัตกรรมภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ