ปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณกฤษดา กงศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ กระเพาะ ไมเกรน สัมภาษณ์ครั้งที่ 1