ปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณกัลยกร ยลประเวส

ผู้มีปัญหาปวดประจำเดือน และไมเกรน