ปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณชิษณุชา วงษ์กวน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ หอบหืด ไมเกรน และแพ้แดด (ครั้งที่ 1 )