ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

พ.ท.วิชาญ รสจันทร์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม