ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณณรงค์วัฒน์  จรัสพุฒิพงศ์

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบ