ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณศุทธิกานต์  เจริญหิรัญกฤตย์

ผู้มีปัญหาพังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค และข้อเข่าเสื่อม