ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสมจิตต์  จันทร์ตระกูล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม