ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณขวัญใจ  ย้วยความดี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ