ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิภา  เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ซีสต์ใต้ข้อพับซ้าย และต้อลม